Αποκλ. Πωλητές
Εγγ. και Αδ. Κτημ. Εταιρεία Α.Μ. 506, Α.Α.62Ε
Τηλ.: (+357) 22344842, Φαξ: (+357) 22347288
Οικίες του μέλλοντος Οικίες Μεταλλικός Σκελετός Τοιχοποιία Συναρμολόγηση Φωτογραφίες Επικοινωνία

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΣΑΣ ΣΕ ΓΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ
Ή ΓΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ 6 ΜΗΝΕΣ

 
 
 

ΟΙΚΙΕΣ 3 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ €99.000